Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2720.JPG
Sub tuum praesidium...
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“