Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2731.JPG
Otec Milan vítá otce biskupa Josefa
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“