Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2742.JPG
1. čtení se ujal 1. náměstek hejtmana pardubického kraje Roman Línek
Kalendář mešních intencí
Býšť