Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2746.JPG
Po Tobě žízní duše má, Bože, můj Bože
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“