Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2753.JPG
Otec biskup naslouchá evangeliu
Prožíváme...
Advent
„Připravme cestu Pánu, vyrovnejme mu stezky.“