Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
IMG_2785.JPG
Poděkování a květiny na závěr
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“