Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. září 2011
Ohlášky
Petr Borský
03.09.2011 23:00:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 04. září 2011 do 11. září 2011
   
Neděle 04. září 2011                   23. neděle v mezidobí / sv. Růžena z Viterba
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny prvňáčky a školáky u příležitosti začátku
  nového školního roku a spojená se křtem Anežky Roztašové
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jakuba Grimla a jeho dědu Františka
  Vápeníka  
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple
 
Pondělí 05. září 2011                 sv. Viktorin
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Úterý 06. září 2011                 sv. Magnus                                 volný den - beze mše svaté
                 
                 
                 
 
Středa 07. září 2011                 sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 08. září 2011                 Svátek Narození Panny Marie
                 
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice Poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pátek 09. září 2011                 sv. Petr Klaver, kněz
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka Pultara, manželku, syna a snachu
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence 
   
Sobota 10. září 2011                 bl. Karel Spinola, kněz a mučedník
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Marii Spitzerovou, matku,
  dceru a vnučku  
       
Neděle 11. září 2011                  24. neděle v mezidobí / sv. Emil
                 
   
  08:30 hod. Dašice průvod od kapličky u hřbitova k farnímu kostelu
P. Brousil 10:00 hod. Dašice slavná mše sv. o výročí posvěcení kostela
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Hanu Losovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu a rodiče z obojí strany
   
P. Brousil 15:00 hod. Kostěnice slavná mše sv. o výročí posvěcení kaple
   
Oznámení: Přihlášky dětí na výuku náboženství pro Dašice a Sezemice je možné si vyzvednout 
u kněze v sakristii kostela před nebo po skončení mše svaté.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“