Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. září 2011
Ohlášky
Petr Borský
10.09.2011 22:43:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. září 2011 do 18. září 2011
   
Neděle 11. září 2011                   24. neděle v mezidobí / sv. Emil
                 
 
       
     
       
     
     
  08:30 hod. Dašice průvod od kapličky u hřbitova k farnímu kostelu
P. Brousil 10:00 hod. Dašice slavná mše sv. o výročí posvěcení kostela
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Hanu Losovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka, rodiče a prarodiče Škopovy
   
P. Brousil 15:00 hod. Kostěnice slavná mše sv. o výročí posvěcení kaple
   
Pondělí 12. září 2011                  Jméno Panny Marie, sv. Quido
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Úterý 13. září 2011                  Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
                 
   
  volný den - beze mše svaté  
 
Středa 14. září 2011                  Svátek Povýšení svatého Kříže
 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Čtvrtek 15. září 2011                  Památka Panny Marie Bolestné
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Annu Petříkovou
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 16. září 2011                 Památka sv. Ludmily, mučednice
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  18:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře  
 
Sobota 17. září 2011                  sv. Kornélius, papež, sv. Cyprián, biskup, mučedníci a sv. Robert Bellarmin, biskup a učitel církve 
                 
   
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice křest Gabriely Anny Rybenské  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Anežku Tomáškovou
  a manžela  
   
Neděle 18. září 2011                   25. neděle v mezidobí / sv. Josef Kupertinský
   
  Sbírka "Církevní školství"
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Ladislava Chválu
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě a celý rod
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“