Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. října 2011
Ohlášky
Petr Borský
15.10.2011 19:21:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. října 2011 do 23. října 2011
   
Neděle 16. října 2011                  29. neděle v mezidobí / sv. Hedvika a sv. Markéta Marie  Alacogue
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence obsazena) 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. o výročí posvěcení kostela
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby křest Jana a Kateřinky Černíkových - kaplička Jana Nepomuckého
 
Pondělí 17. října 2011                Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 18. října 2011                Svátek sv. Lukáše, evangelisty
                 
                 
                 
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice smuteční rozloučení se zemřel  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Středa 19. října 2011                sv. Pavel od Kříže, sv. Izák Jogues a druhové 
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 20. října 2011                sv. Irena
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 21. října 2011                sv. Hilarion
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka Pultara, manželku, syna a snachu
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře
   
Sobota 22. října 2011                sv. Marie Salome
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
   
       
Neděle 23. října 2011                30. neděle v mezidobí / sv. Jan Kapistránský
                 
  Sbírka na "MISIE"  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Annu Svědirohovy a rodiče
                  z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských a celý rod
                 
Oznámení: Příští neděli je sbírka určena na "Misie".
 
Administrátor: Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“