Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. října 2011
Ohlášky
Petr Borský
29.10.2011 23:04:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. října 2011 do 06. listopadu 2011
   
Neděle 30. října 2011                  31. neděle v mezidobí / Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha
P. Vrbiak 07:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana a Hermínu Matúšů
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
                 
Pondělí 31. října 2011                 sv. Wolfgang, biskup          
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Úterý 01. listopadu 2011        Slavnost všech svatých
                 
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 16:30 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny zemřelé
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Martinu a Ester Plačkovy, za zdraví, sílu, pevnou víru a za lékaře
P. Vrbiak 19:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 20:00hod.
             
Středa 02. listopadu 2011        Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
   
 
   
P. Vrbiak 14:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny zemřelé
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ve hřbitovní kapličce obětována za papeže
   
Čtvrtek 03. listopadu 2011        sv. Martin de Porres, řeholník
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 04. listopadu 2011        Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Milana Švíka
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 05. listopadu 2011        sv. Zachariáš a Alžběta
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojená s mariánskou pobožností
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
                 
Neděle 06. listopadu 2011         32. neděle v mezidobí / sv. Leonard
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra 
  katechetu  
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
Oznámení: Sbírky na misie z minulé neděle činili: v Kuněticích 4 770.- ,v Sezemicích 4 250.- ,v Bíšti
6 300.- a v Dašicích 3 000 Kč. V sakristii jsou k dizpozici diecézní kalendáře na r. 2012. "Odpustky"
Administrátor:     Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“