Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. listopadu 2011
Ohlášky
Petr Borský
06.11.2011 09:10:23
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. listopadu 2011 do 13. listopadu 2011
                 
Neděle 06. listopadu 2011          32. neděle v mezidobí / sv. Leonard
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojích stran
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra 
  katechetu  
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pondělí 07. listopadu 2011         sv. Wilibrord
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Plačkovu, Kolšovskou, Kucharovu, 
  za všechny živé a zemřelé, za požehnání, zdraví, dary
  Ducha svatého a dobrou výchovu dětí  
   
Úterý 08. listopadu 2011         sv. Gottfried                     volný den -beze mše svaté              
   
Středa 09. listopadu 2011         Svátek Posvěcení lateránské baziliky
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
             
Čtvrtek 10. listopadu 2011         Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 11. listopadu 2011         Památka sv. Martina Tourského, biskupa
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za manžele Martina a Martinu Plačkovy a jejich
  děti Martinku, Noemi a Ester, za požehnání, pevnou víru, 
  sílu, zdraví, dobrou výchovu a dary Ducha svatého
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 12. listopadu 2011         Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
  16:00 hod. Sezemice koncert varhanní hudby  
  Marek Scholle - varhany, Magdalena Vlasáková - zpěv
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za (intence neobsazena)
   
Neděle 13. listopadu 2011          33. neděle v mezidobí / Památka sv. Anežky České, panny
  Sbírka na "PLOŠNÉ POJIŠTĚNÍ"  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obojích stran
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
Oznámení: Pozvání na koncert varhanní hudby v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích dne
12 . 11. 2011 od 16 hodin. Výtěžek koncertu bude věnován na fond opravy varhan.
Administrátor:                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
 
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“