Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. listopadu 2011
Ohlášky
Petr Borský
19.11.2011 23:01:19
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. listopadu 2011 do 27. listopadu 2011
   
Neděle 20. listopadu 2011       Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE / sv. Felix z Valois
                 
   
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za za živou i zemř. rod. Janečkovu a Pfeilerovu
   
Pondělí 21. listopadu 2011       Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. za za živ. i zemř. rod. Cvešperovu, Domesovu a Pastyříkovu
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 22. listopadu 20            Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
                 
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. za za živ. i zemř. rod. Grymovu, Žolnerčíkovu a duše v očist.
   
Středa 23. listopadu 2011       Slavnost sv. Klementa I., hlavního patrona diecéze
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemřelého Karla Ožanu a jeho syna Jiřího
   
Čtvrtek 24. listopadu 2011       Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelé: Miloše Blažka, Ladislava Dvořáka
  a sestru květu Ščupákovou
   
Pátek 25. listopadu 2011       sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
 
Sobota 26. listopadu 2011       sv. Silvestr Guzzolini
                 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
   
Neděle 27. listopadu 2011                       1. neděle adventní / sv. Virgil
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou a zemř. rodinu Baletkovou a Hladkých
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Stanislava Bačinu z Lukovny, jeho manželku
  Annu a zemřelé děti Stanislava a Marii a ostatní zemřelé 
  z toho rodu  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Schánilovy
                 
Oznámení: Dochází ke změně začátku čtvrtečních bohoslužeb v Dašicích. Začátek v 17:00 hod.
Sbírka na pojištění círk. Majetu minulou neděli činila: Kunětice 300.- ,Dašice 2 265.- ,Býšť 2 866.-
Sezemice 1 409 Kč. Benefiční koncert na varhany vynesl 4224 Kč. Adventní věnce stále v nabídce.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“