Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu 2011
Ohlášky
Petr Borský
27.11.2011 09:33:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. listopadu 2011 do 04. prosince 2011
                 
Neděle 27. listopadu 2011       1. neděle adventní / sv. Virgil
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Baletkovu a Hladkých
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Stanislava Bačinu z Lukovny, jeho manželku Annu
  a zemřelé děti Stanislava a Marii a ostatní zemřelé toho rodu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Schánilovy
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
   
Pondělí 28. listopadu 2011        sv. Mansuet
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. za živou i zemř. rodinu Skácelovu, Krupičkovu a za uzdravení
  Marka Krupičky  
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
             
   
Úterý 29. listopadu 2011        sv. Saturnin
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelé manžele Foltasovy, Bazalovy, zemřelého
  syna Pavla a zemřelou Pavlu Skurčákovou
             
Středa 30. listopadu 2011        Svátek sv. Ondřeje, apoštola
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za zemřelého akadem. malíře prof. Jana Obšila
  a duše v očistci  
   
Čtvrtek 01. prosince 2011         sv. Edmund Kampián
  15:00 hod. Sezemice setkání farních rad s biskupem na faře v Sezemicích
biskup Vokál 16:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností Sezemice, Býšť
  a Dašice, po mši vzájemné sdílení se s O. biskupem
   
Pátek 02. prosince 2011         sv. Bibiána
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé manžele Anežku a Ladislava Šlosarovy 
  a zemřelé manžele Vlastu a Jana Běhunkovy
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
Sobota 03. prosince 2011         sv. František Xaverský
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojená s mariánskou pobožností
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
                 
Neděle 04. prosince 2011           2. neděle adventní / sv. Jan Damašský, sv. Barbora
  Sbírka na "Charitu"  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu a Chválovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                 
Oznámení: Ve čtvrtek dne 1. prosince 2011 se v Dašicích neuskuteční mše svatá. Tato mše svatá
proběhne mimořádně v úterý 29. listopadu 2011 od 17 hodin. Před mší svatou lze přistoupit
ke svátosti smíření.  
Administrátor:     Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“