Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. prosince 2011
Ohlášky
Petr Borský
10.12.2011 15:28:27
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 11. prosince 2011 do 18. prosince 2011
                 
Sobota 18:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za Arnošta Tomáška a manželku
Neděle 11. prosince 2011         3. neděle adventní / sv. Damas I.
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Wimra
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Prouzu, sestru a rodiče z obojí
  strany  
   
Pondělí 12. prosince 2011        Panna Maria Quadalupská
P. Vrbiak 07.30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 13. prosince 2011           Památka sv. Lucie, panny a mučednice
P. Vrbiak 07.30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Středa 14. prosince 2011         Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. obětována za zemř. paní M. Kleinovou - hřbitovní
  kaplička  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 15. prosince 2011        sv. Valerián
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 16. prosince 2011        sv. Adelhaida
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře  
                 
Sobota 17. prosince 2011        sv. Lazar
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platn. obětována za Marii Spitzerovou a manžela
 
Neděle 18. prosince 2011                 4. neděle adventní / sv. Rufus a Zosim
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Brychtu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu
  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu  
                 
Oznámení: Sbírka na "Charitu"  Kunětice 880,- Kč, Sezemice 1 644,- Kč, Býšť 6 647,- Kč, Dašice
3 053,- Kč a Bělečko 370,- Kč. Všem štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“