Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. prosince 2011
Ohlášky
Petr Borský
18.12.2011 10:07:17
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. prosince 2011 do 25. prosince 2011
   
Neděle 18. prosince 2011         4. neděle adventní / sv. Rufus a Zosim
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Brychtu
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu
  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
   
Pondělí 19. prosince 2011        bl. Urban
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
 
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - odpadá
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
 
Úterý 20. prosince 2011        sv. Dominik Siloský
                 
                 
                 
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Slunečnice 17.00 hod. Sezemice předvánoční koncert denního stacionáře "SLUNEČNICE"
   
Středa 21. prosince 2011        sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
     
   
Čtvrtek 22. prosince 2011        sv. Servul
P. Vrbiak 14:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 21. října 2011                sv. Hilarion
    Dašice Předvánoční koncert duchovní hudby    
Pátek 23. prosince 2011        sv. Jan Kentský, kněz
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:30hod.
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 24. prosince 2011        Štědrý den - večerní mše z vigilie Slavnosti Narození Páně
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Šolínu a Hyláku
P. Vrbiak 22:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
       
P. Vrbiak 24:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Neděle 25. prosince 2011         Slavnost Narození Páně
      Sbírka na "MISIE"      
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Annu Svědirohovy a rodiče
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Valentovu, Miloslava a Bohumila
  Prausovy a Josefa Komárka  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Zímu, rodiče z obojí str. a rodinu Mandysovu
   
    Sezemice Vánoční koncert pěveckého souboru "ROLNIČKY" a hosté
   
Administrátor: Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“