Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna 2012
Ohlášky
Petr Borský
28.01.2012 23:07:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. ledna 2012 do 05. února 2012
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Anežku a Františka Vyhnálkovy a jejich předky
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Boženu Seidlovou,manžela,Dagmar Seidlovou a celý rod
  a celý rod
Neděle 29. ledna 2012              4. neděle v mezidobí / sv. Sulpicius
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Anežku a Františka Vyhnálkovy a jejich předky
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Blaženu Seidlovou,manžela,Dagmar Seidlovou a celý rod
 
Pondělí 30. ledna 2012    
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sv. Antonína
   
Úterý 31. ledna 2012       Památka sv. Jana Boska
                 
   
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sv. Antonína
   
Středa 01. února 2012       sv. Pionius
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazená)
   
Čtvrtek 02. února 2012   Svátek Uvedení Páně do chrámu / Hromnice Den osob zasvěcených Bohu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice vikariátní mše sv. obětována za Pardubický vikariát  
 
P. Vrbiak 16:00 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce (žehnání svíček a průvod)
 
   
Pátek 03. února 2012        sv. Blažeje, biskupa a mučedníka     Svatoblažejské požehnní ve mši svaté
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sv. Antonína
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence a čtení z katechismu k.c.
 
Sobota 04. února 2012        sobotní památka Panny Marie
                 
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše svatá s mariánskou pobožností a zasvěcením se Neposkvrněnému Srdci PM
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše svatá s nedělní platností za farníky svěřených farností
   
Neděle 05. února 2012              5. neděle v mezidobí
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Rackovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Arnošta Němce a manželku Marii a za rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Oznámení: Biřmování je svátost nutná k plnosti kř. života boje proti útokům zlého. Přihlaste se k její získání.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“