Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. února 2012
Ohlášky
Petr Borský
04.02.2012 19:12:03
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. února 2012 do 12. února 2012
   
Neděle 05. února 2012             5. neděle v mezidobí / sv. Agáta
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Rackovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Arnošta Němce a manželku Marii a za rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pondělí 06. února 2012            Památka sv. Pavla Mikiky a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
 
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
 
Úterý 07. února 2012            sv. Richard
                 
                 
                 
   
Středa 08. února 2012            sv. Jeroným Emiliani, sv. Josefína Bakhita, panny, ct. Mlada
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Čtvrtek 09. února 2012            sv. Apollonie
  09:30 hod. Sezemice vikariátní mše sv. a setkání kněží - na faře
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 21. října 2011                sv. Hilarion
             
Pátek 10. února 2012            Památka sv. Scholastiky, panny
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 11. února 2012            Panna Maria Lurdská
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
 
Neděle 12. února 2012             6. neděle v mezidobí / sv. Benedikt Aniánský
      Sbírka na "MISIE"      
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Annu Svědirohovy a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí strany
   
Oznámení: Biřmování je svátost nutná k plnosti kř. života a k účinnému boji proti útokům zlého. Přihlaste se k jeji získání.
Administrátor: Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“