Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu
Ohlášky
Petr Borský
29.03.2012 10:30:43
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. dubna 2012 do 09. dubna 2012
 
Neděle 01. dubna 2012             Květná neděle - PAŠIOVÁ  / sv. Makárius (Blahomír)
                   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého kněze Josefa Beneše
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Annu Kašparovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí Svatého týdne 02. dubna 2012 Erika svatý František z Pauly
       
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Úterý Svatého týdne 03. dubna 2012 Richard svatý Nikita
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Středa Svatého týdne 04. dubna 2012 Ivana svatý Izidor
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Zelený čtvrtek 05. dubna 2012 Miroslava svatý Vincenc Ferrerský
   
B. Vokál 09:30 hod. Hradec Králové  MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dačice možnost přistoupení ke svátosti smíření + křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
od 18:00 hod. Dašice monost tiché adorace v Getsemanské záhradě do 19:30 hod.
   
Velký pátek 06. dubna 2012 Vendula svatý Notger
     
   
J.Smetana 15:00 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 15:00 hod. Kunětice křížová cesta  
F. Vlasák 15:00 hod. Dašice křížová cesta  
   
V. Ležík 16:15 hod. Býšť křížová cesta  
L. Traxler 17:00 hod. Býšť Velkopáteční obřady
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice Velkopáteční obřady
   do 20:00 hod. Sezemice    možnost tichého rozjímání u Božího hrobu
   
Bílá sobota 07. dubna 2012 Heřman, Hermína svatý Jan Křtitel de la Salle
   
od 15:00  do 16:00 hod. Sezemice    možnost tichého rozjímání u Božího hrobu
P. Sokol 18:00 hod. Býšť Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
P. Vrbiak 20:30 hod. Sezemice Velikonoční vigilie - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
   
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 08. dubna 2012 Ema svatý Albert , svatý Dionýsius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého kněze Ladislava Michaličku
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Sokol 10:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za boží milost pro rodinu Ignaca Wierzbiaka
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a obojí rodiče
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za rodiče
   
 Pondělí velikonoční 09. dubna 2012 Dušan svatá Marie Kleofášova
       
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazená)
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazená)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“