Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. května 2012
Ohlášky
Petr Borský
05.05.2012 19:16:47
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. května 2012 do 13. května 2012
         
5. neděle velikonoční     22. dubna 2012 06. května 2012  Radoslav sv. Jan Sarkander
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  spojena se křtem Maxima Jakuba Thompsona
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
 
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí                 16. dubna 2012 07. května 2012  Stanislav   sv. Benedikt II.
               
P. Vrbiak 10:00 hod. Kunětice pohřební mše sv.  obětována za zemř. Ladislava Kalhouse ze St. Hradiště 
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství odpadá - řed.volno na ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
Úterý                     17. dubna 2012 08. května 2012  Den osvobození od fašismu Panna Maria, prostřednice všech milostí
   
P. Brousil 15:00 hod. Býšť pěší pouť do Bělečka spojena se mší sv.  a májovou pobožností
   
Středa 09. května 2012  Ctibor   sv. Hermus
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  spojena s májovou pobožností
   
Čtvrtek 10. května 2012  Blažena   sv. Izidor z Madridu, sv. Job
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Opatovice setkání kněží Pardubického vikariátu
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  spojena s májovou pobožností
   
Pátek 11. května 2012  Svatava                                 svatý  sv. Ignác z Láconi
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  spojena s májovou pobožností
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 12. května 2012  Pankrác   sv. Pankrác, sv. Nereus a sv. Achilleus, mučedníci
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Dašice Křest Emy Milady Bednářové
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za zemřelého Františka 
  Bílika, jeho rodiče a rodiče Matysovy
     
6. neděle velikonoční     22. dubna 2012 13. května 2012  Servác Panna Maria Fatimská, sv. Ondřej Hubert Fournet
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, manžela,
  a rodiče z obojí strany  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za Marii Hrádkovou k nedožitým sedmdesátým
                       narozeninám a rodiče.
Oznámení: Sbírka na "Kněžský seminář" Sbírka na bohoslovce min. neděli činila: Kunětice - 500.- Sezemice - 1707.-  Dašice - 1704.- Býšť - 3287.-
V úterý 8. 5. jste všichni zváni na pěší Mariánskou pouť od kostela v Býšti do Bělečka, 
kde bude sloužena mše sv. s májovou pobožností. Ještě jsou k nabídce magnetky na podporu setkání ml.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“