Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. května 2012
Ohlášky
Petr Borský
20.05.2012 09:47:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. května 2012 do 27. května 2012
         
7. neděle velikonoč   . dubna 2012 20. května 2012  Zbyšek sv. Klement Martia Hofbauer a sv. Bernardin Sienský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Rambouskovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Jana Tichého, manželku, 
  tři syny a dceru a rodiče z obojí strany  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby Patrocínium - poutní mše sv. obětována za rodáky Rábů
   
Pondělí                 16. dubna 2012 21. května 2012  Monika sv. Ondřej Bobola, sv. Kryštof Magallanes a druhové, mučedníci
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv.  spojena s  májovou pobožností
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství odpadá  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství odpadá  
   
Úterý                     17. dubna 2012 22. května 2012  Emil   sv. Rita z Cascie, řeholnice a sv. Julie
       
Středa 23. května 2012  Vladimír   sv. Jan Křtitel de Rossi
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.  spojena s  májovou pobožností
   
Čtvrtek 24. května 2012  Jana   sv. Vincent Lerinský
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Práchovice mše sv.  spojena s  májovou pobožností
   
Pátek 25. května 2012  Viola sv.Beda Ctihodný, kněz, sv. Řehoř VII., papež, sv. Marie Magdaléna de´Pazzi, panna
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  spojena s  májovou pobožností
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 26. května 2012  Filip   Památka sv. Filipa Neriho, kněze
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, spojena s májovou pobožností
     
Neděle 27. května 2012 Slavnost Seslání Ducha svatého/sv.Augustin z Cantenbury
   
Sbírka na "Potřeby diecéze"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za manžele Kleinovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodiče Bisovy
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv.  spojena s májovou pobožností
   
Oznámení: Biřmování je plánováno na 9. září 2012 v Holicích. Zájemci budou mít 1. setkání v sobotu
                    26. května 2012 v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“