Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. května 2012
Ohlášky
Petr Borský
26.05.2012 20:02:58
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. května 2012 do 03. června 2012
         
Neděle 27. května 2012 Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. Augustin z Cantenbury
   
Sbírka na "Potřeby diecéze"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za manžele Kleinovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodiče Bisovy
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za rodiče Bisovy
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv.  spojena s májovou pobožností
   
Pondělí                 16. dubna 2012 28. května 2012  Vilém   sv. Emil
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice poutní mše sv. spojena s májovou pobožností
       
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
   
Úterý                     17. dubna 2012 29. května 2012  Maxmilián   sv. Maximin
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice mše sv.  kněží hnutí Focolare
   
Středa 30. května 2012  Ferdinand   Památka sv. Zdislavy
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:15 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv.   spojena s májovou pobožností 
   
 Čtvrtek 31. května 2012  Kamila Svátek Navštívení Panny Marie 
 
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována  spojena s májovou pobožností
   
Pátek 01. června 2012  Laura NOC KOSTELŮ / Památka sv. Justina, mučedníka
 
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice pohřební mše sv. za pána Wimmera  
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 02. června 2012  Jarmil   sv. Marcelin a Petr, mučedníci
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za mariánské ctitele
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
       
Neděle 03. června 2012 Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janáčkovou a manžela
   
       
P. Vrbiak 17:30 hod. V. Mýto mše sv.  obětována za: (intence podle zadání)
   
                   
Oznámení: Biřmování  je plánováno na 9. září 2012 v Holicích. Přihlášení budou mít setkání v sobotu 
                   2. června 2012 v 19:30 na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“