Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. srpna 2012
Ohlášky
Petr Borský
12.08.2012 08:41:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. srpna 2012 do 19. srpna 2012
         
Neděle 12. srpna 2012 19. neděle v mezidobí / sv. Jan František de Chantal a sv. Euplus
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Emila Reinberka
 
   
 
           
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla
                  a celý rod, spojená se křtem Vladimíra Neškudly
   
Pondělí                 16. dubna 2012 13. srpna 2012 Alena sv. Poncián, papež, sv. Hippolyt, kněz a sv. Berchmans
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za maminku a bratra
   
Úterý                     17. dubna 2012 14. srpna 2012 Alan Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
   
Středa 15. srpna 2012 Hana Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice mše sv.   + pohřeb zemř. Paní Zdenky Štěpánkové
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 16. srpna 2012 Jáchym sv. Štěpán I. Uherský
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 17. srpna 2012 Petra sv. Myron
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 18. srpna 2012 Helena sv. Helena
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 19. srpna 2012 20. neděle v mezidobí / sv. Jan Eudes
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za Ladislava Chválu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka
   
                   
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“