Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. srpna 2012
Ohlášky
Petr Borský
18.08.2012 19:07:17
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. srpna 2012 do 26. srpna 2012
         
Neděle       24. června 2012 19. srpna 2012 20. neděle v mezidobí / sv. Jan Eudes
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za Ladislava Chválu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Helenu Holečkovy a syna Františka
   
Pondělí                 16. dubna 2012 20. srpna 2012 Bernard Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. v kapličce u hřbitova  
   
Úterý                     17. dubna 2012 21. srpna 2012 Johana Památka sv. Pia X., papeže
   
Středa 22. srpna 2012 Bohuslav Památka Panny Marie Královny
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 23. srpna 2012 Sandra sv. Růžena z Limy
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 24. srpna 2012 Bartoloměj Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Borovce  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 25. srpna 2012 Radim sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové a sv. Josef Kalasanský, kněz
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice Patrocínium kostela, poutní mše sv. obětována za farníky 
     
Neděle 26. srpna 2012 21. neděle v mezidobí / ct. Martin Středa
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Alžbětu Aligerovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, snachu Růženu 
  a celý rod  
   
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“