Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. srpna 2012
Ohlášky
Petr Borský
26.08.2012 09:30:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. srpna 2012 do 02. září 2012
         
Neděle 26. srpna 2012 Luděk                  21. neděle v mezidobí / ct. Martin Středa
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za obrácení Kristíny
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Alžbětu Aligerovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, snachu Růženu 
  a celý rod  
           
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována   
  za Františku Lédrovou, manžela, snachu Růženu a celý ten rod
               
Pondělí                 16. dubna 2012 27. srpna 2012 Otakar sv. Monika
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice pohřeb zemřelého pana Miroslava Koláře
   
Úterý                     17. dubna 2012 28. srpna 2012 Augustýn sv. Augustin
   
Středa 29. srpna 2012 Elvíra Umučení sv. Jana Křtitele
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za duše v očistci
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 30. srpna 2012 Vladěna sv. Fiakr
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Jaroslava Rotbauera
   
Pátek 31. srpna 2012 Pavlína sv. Rajmund
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 01. září 2012 Linda sv. Jiljí
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 02. září 2012 Adéla                  22. neděle v mezidobí / sv. Justus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za duše v očistci
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jakuba Grimmla a jeho dědu Františka
  Vápeníka  
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Kunětice křest Leopolda Rykra  
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple   
   
Oznámení: Mše svatá v Bělečku je přesunuta na 9. zří 2012 v 15 hod.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“