Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. září 2012
Ohlášky
Petr Borský
04.09.2012 09:59:51
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. září 2012 do 09. září 2012
         
Neděle       24. června 2012 02. září 2012 Adéla                  22. neděle v mezidobí / sv. Justus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za duše v očistci
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny prvňáčky a školáky u příležitosti
  začátku nového školního roku  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jakuba Grimmla a jeho dědu Františka
  Vápeníka  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Kunětice křest Leopolda Rykra  
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple   
   
Pondělí                 16. dubna 2012 03. září 2012 Bronislav Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
   
Úterý                     17. dubna 2012 04. září 2012 Jindřiška sv. Růžena z Viterba
   
Středa 05. září 2012 Boris sv. Viktorin
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 06. září 2012 Boleslav sv. Magnus
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 07. září 2012 Regína sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 08. září 2012 Mariana                  Svátek Narození Panny Marie
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 09. září 2012 Daniela                  23. neděle v mezidobí / sv. Petr Klaver
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela obětována 
  za rodinu Hokovu a Čermákovu  
   
P.  09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brousilovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za 
                   
Oznámení: Nauka k biřmování je vždy v sobotu v 19:30 hod. na faře v Sezemicích.
V pondělí 10. září 2012 v Kostěnicích bude odsloužená slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kaple.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“