Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. září 2012
Ohlášky
Petr Borský
15.09.2012 22:55:27
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. září 2012 do 23. září 2012
     
Neděle       24. června 2012 16. září 2012 Ludmila                 24. neděle v mezidobí / Památka sv. Ludmily
                   
   
Sbírka "Na církevní školství"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.   obětována za Lidmilu Drašnarovou a manžela
   
Pondělí                 16. dubna 2012 17. září 2012 Naděžda sv. Kornélius, papež a Cyprián, biskup a sv. Robert Bellarmin, biskup 
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
Úterý                     17. dubna 2012 18. září 2012 Kryštof sv. Josef Kupertinský
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv.za zemřelého pana Josefa Jirsu
   
Středa 19. září 2012 Zita sv. Januárius, biskup a mučedník
 
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za duše v očistci
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 20. září 2012 Oleg Památka sv. Ondřeje, kněze, Pavla a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zdraví a Boží pož. pro P. Antonyho v misiích
   
Pátek 21. září 2012 Matouš Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
     
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť svatební obřad Jany Sedlákové a Martina Součka  
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 22. září 2012 Darina sv. Mořic a druhové
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: (intence neobsazena)
     
Neděle       24. června 2012 23. září 2012 Berta          25. neděle v mezidobí / sv. Pius z Pietrelciny
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a celý rod
 
                   
Oznámení: Slavnostní mše svatá s udílením svátosti biřmování se uskuteční v neděli 30. září 2012
v kostele sv. Martina v Holicích.
Příprava na přijetí svátosti biřmování pokračuje vždy v sobotu v 19.30 hod. na faře v Sezemicích.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“