Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. září 2012
Ohlášky
Petr Borský
29.09.2012 22:40:17
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. září 2012 do 07. října 2012
         
Neděle       24. června 2012 30. září 2012 Jeroným               26. neděle v mezidobí / sv. Jeroným
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Sokol 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za Marii Kořínkovou, rod Kořínků a Filipů
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka Václava
  pravnuka Petra a snachu Annu  
   
Pondělí                 16. dubna 2012 01. října 2012 Igor               Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za duše v očistci
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice    
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství          
   
Úterý                     17. dubna 2012 02. října 2012 Olívie, Oliver                   Památka svatých andělů strážných
   
Středa 03. října 2012 Bohumil sv. Maxmilián
   
P. Vrbiak 14:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za telesné a duševné zdraví rodiny Lenčešové
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 04. října 2012 František Památka sv. Františka z Assisi
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice    
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
   
Pátek 05. října 2012 Eliška sv. Palmác a sv. Faustyna Kowalská
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kovárovu
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 06. října 2012 Hanuš                   Sobotní památka Panny Marie 
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za farníky svěřených farností
     
Neděle       24. června 2012 07. října 2012 Justýna                27. neděle v mezidobí / Památka Panny Marie Růžencové
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny ty, kteří to nejvíce potřebují
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za  duchovní otce farnosti Cabaj
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“