Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. listopadu 2012
Ohlášky
Petr Borský
25.11.2012 08:58:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. listopadu 2012 do 02. prosince 2012
         
Neděle       24. června 2012 25. listopadu 2012 Kateřina      Slavnost Ježíše Krista Krále / sv. Kateřina Alexandrijská
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Krpatovou, manžela, dva syny a zetě
  Josefa  
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Švíkovu a Bambuchovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za manžele Ježkovy, syna, dceru a bratra 
  katechetu  
   
Pondělí                 16. dubna 2012 26. listopadu 2012 Artur sv. Silvestr Guzzolini
   
  Sezemice mše sv. zrušena    
   
  09:30 hod. Hrad. Králové slavná mše sv. - katedrála Svatého Ducha  
      po mši sv. - celodiecézní kněžský den  
   
  Sezemice výuka náboženství - zrušena  
   
Úterý                     17. dubna 2012 27. listopadu 2012 Xénie sv. Virgil
   
Středa 28. listopadu 2012 René sv. Mansuet
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 29. listopadu 2012 Zina sv. Saturnin
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 30. listopadu 2012 Ondřej Svátek sv. Ondřeje, apoštola
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 01. prosince 2012 Iva  Sobotní památka Panny Marie / sv. Edmund Kampián, kněz a mučedník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele (litanie a zásvětná modlitba)
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice Svadební obřad Jindřicha Gobela a Michaely Hakové
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 02. prosince 2012 Blanka   1. neděle adventní / sv. Bibiána
 
Sbírka "Na charitu"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Horákovu a Roterovou
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za živou a zemřelou rodinu Kašparovu a Chválovu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Drašnara a manželku
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení:  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“