Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. prosince 2012
Ohlášky
Petr Borský
08.12.2012 22:06:02
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. prosince 2012 do 16. prosince 2012
                   
Neděle       24. června 2012 09. prosince 2012 Vratislav        2. neděle adventní / sv. Valerie 2. neděle adventní / sv. Valerie
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Františka Pultara, manželku a rodiče
  z obojí strany  
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu
                  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
                                
Pondělí                 16. dubna 2012 10. prosince 2012 Julie sv. Julie a Eulálie
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Úterý                     17. dubna 2012 11. prosince 2012 Dana sv. Damas I., papež
   
Středa 12. prosince 2012 Simona Panna Marie Guadalupská
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 13. prosince 2012 Lucie Památka sv. Lucie, panny a mučednice
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Pátek 14. prosince 2012 Lýdie Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Reinberků
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
Sobota 15. prosince 2012 Radana, Radan                                         sv. Valerián        
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Františka Spitzera 
  a manželku  
     
Neděle       24. června 2012 16. prosince 2012 Albína        2. neděle adventní / sv. Valerie 3. neděle adventní / sv. Adelhaida
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Brychtu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Prouzu a rodiče z obojí strany
 
                   
Oznámení: Sbírka "Na charitu": Kunětice 520,- Kč, Sezemice 2 706,- Kč, Býšť 1 843,- Kč,
     Dašice 1 340,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.  
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
                   
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“