Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. prosince 2012
Ohlášky
Petr Borský
15.12.2012 23:10:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 16. prosince 2012 do 23. prosince 2012
     
Neděle       24. června 2012 16. prosince 2012 Albína                   3. neděle adventní / sv. Adelhaida
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Josefa Brychtu
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Prouzu a rodiče z obojí strany
   
Pondělí                 16. dubna 2012 17. prosince 2012 Daniel sv. Lazar
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                     17. dubna 2012 18. prosince 2012 Miloslav sv. Rufus a Zosim
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice mše sv. s kněžími z hnutí "FOCOLARE"
   
Středa 19. prosince 2012 Ester bl. Urban
 
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice pohřební obřady za zemřelou paní Libuši Ullrichovou  
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 20. prosince 2012 Dagmar sv. Dominik Siloský
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno      
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 21. prosince 2012 Natálie sv. Petr Kanisius, kněz a učitel církve
     
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 22. prosince 2012 Šimon sv. Servul
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována za manžele Tomáškovy
     
Neděle       24. června 2012 23. prosince 2012 Vlasta                      4. neděle adventní / sv. Jan Kentský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Komárka, rodinu Valentovu a rodinu
  Prausovu  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Jedličkovu
       
Oznámení:
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“