Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. ledna 2013
Ohlášky
Petr Borský
05.01.2013 22:31:31
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. ledna 2013 do 13. ledna 2013
                   
Neděle       24. června 2012 06. ledna 2013 Tři králové                   Slavnost Zjevení Páně / Tři Králové
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Hokovu, Čermákovu a Šlímovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                                  
Pondělí                 16. dubna 2012 07. ledna 2013 Vilma sv. Rajmund z Penafortu, kněz
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
 
Úterý                     17. dubna 2012 08. ledna 2013  Čestmír sv. Severin
 
Středa 09. ledna 2013 Vladan sv. Julián
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 10. ledna 2013 Břetislav sv. Agathon
   
  Rokytno zrušena výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
  Dašice zrušena výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
  Dašice zrušena mše sv.
   
Pátek 11. ledna 2013 Bohdana ct. Marie Elekta
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Marii Borovcovou
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 12. ledna 2013 Pravoslav sv. Probus
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 13. ledna 2012 Edita                   Svátek Křtu Páně / sv. Hilarius z Poitiers
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Rackovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Zerzána, manželku Rosálii a syna Václava
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Oznámení: Pondělí 14. 01. 2013 - uklizení vystavených jesliček a vánočních stromků.
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“