Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. ledna 2013
Ohlášky
Petr Borský
12.01.2013 22:29:43
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. ledna 2013 do 20. ledna 20123
                   
Neděle       24. června 2012 13. ledna 2012 Edita                   Svátek Křtu Páně / sv. Hilarius z Poitiers
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Rackovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Zerzána, manželku Rosálii a syna Václava
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                                
Pondělí                 16. dubna 2012 14. ledna 2013 Radovan sv. Sáva Srbský
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice      
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
 
Úterý                     17. dubna 2012 15. ledna 2013 Alice sv. Pavel Poustevník
   
Středa 16. ledna 2013 Ctirad sv. Marcel I.
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřel    
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 17. ledna 2013 Drahoslav Památka sv. Antonína, opata
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno      
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice      
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
Pátek 18. ledna 2013 Vladislav Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
  20:00 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 19. ledna 2013 Doubravka                sv. Márius a Marta a jejich synové
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 20. ledna 2013 Ilona, Sebastián        2. neděle v mezidobí / sv. Fabián a Šebestián
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Imricha Kleina
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                   
Oznámení: Pondělí 14. 01. 2013 - uklizení vystavených jesliček a vánočních stromků.
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“