Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. března 2013
Ohlášky
Petr Borský
16.03.2013 22:34:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. března 2013 do 24. března 2013
         
Neděle       24. června 2012 17. března 2013 Vlastimil                   5. neděle postní / sv. Patrik
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, manželku Marii a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Josefa Malého, rodiče a prarodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 18. března 2013 Eduard sv. Cyril Jeruzalémský, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce 6
   
  14:00 hod. smuteční rozloučení se zemřelou paní Mládkovou - doma  
   
Úterý                 16. dubna 2012 19. března 2013 Josef Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
               
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky mající jméno Josef
 
Středa 20. března 2013 Světlana sv. Archip
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl dárce 7
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 21. března 2013 Radek bl. Separion
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce 8
   
Pátek 22. března 2013 Leona,Lea                              sv. Epafrodit              
 
P. Vrbiak 13:30 hod. Kunětice pohřeb zemřelého pana Ladislava Tamele   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce 9
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 23. března 2013 Ivona sv. Turibius z Mongroveja
   
P. Vrbiak 15:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 24. února 2013 Gabriel       Květná neděle - PAŠIOVÁ / sv. Kateřina Švédská
 
Sbírka "Na plošné pojištění"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  ( intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  ( intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Oznámení: V neděli 10. března 2013 proběhla ve farnosti Sezemice a Dašice sbírka "Misijní koláč".
Částka 2 043,- Kč vybraná v Sezemicích a částka 600,- Kč v Dašicích bude věnována chudým dětem
afrického kontinentu. Částky byly předány p. Plačkové. Všem štědrým dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“