Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. března 2013
Ohlášky
Petr Borský
30.03.2013 23:45:21
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. března 2013 do 07. dubna 2013
       
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 31. března 2013                                                                 bl. Balbína
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Kateřinu Starinskou, manžela, dcery a zetě
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého kněze Ladislava Michaličku
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a obojí rodiče
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. obětována: ( intence podle kalendáře)
                                
Pondělí velikonoční 01. dubna 2013 sv. Makarius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za na úmysl (9)
   
Úterý                 16. dubna 2012 velikonoční 02. dubna 2013 sv. František z Pauly
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Dašice Pohřební mše sv. obětována za zemřelého LADISLAVA TUČKA
   
Středa velikonoční 03. dubna 2013 sv. Nikita
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl (10)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 velikonoční 04. dubna 2013 sv. Izidor Sevillský
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl (12)
   
Pátek velikonoční 05. dubna 2013 sv. Vincent Ferrerský
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Antonína Vančuru a brzké uzdravení
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota velikonoční 06. dubna 2013 sv. Notger
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
2. neděle velikonoční 07. dubna 2013 Božího milosrdenství / sv.Jan Křtitel de la Salle
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Džacovskou, manžela a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Květoslavu Berákovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“