Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. dubna 2013
Ohlášky
Petr Borský
06.04.2013 23:50:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. dubna 2013 do 14. dubna 2013
       
Neděle Božího milosrdenství 07. dubna 2013 2. neděle velikonoční / sv.Jan Křtitel de la Salle
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Marii Džačovskou, manžela a rodiče
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Květoslavu Berákovou a celý rod
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 08. dubna 2013 Ema Slavnost Zvěstování Páně / sv. Albert a sv. Dyonýsius
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence č.11)
   
Úterý                 16. dubna 2012 09. dubna 2013 Dušan sv. Marie Kleofášova
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 10. dubna 2013 Darja sv. Michael de Sanctis
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence č.12)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 11. dubna 2013 Izabela Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence č.13)
   
Pátek 12. dubna 2013 Julius sv. Julius
       
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Romana Ryšavého a jeho rodiče
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 13. dubna 2013 Aleš sv. Martin I., papež a mučedník
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice Křest Krištofa Burdu
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence č.14)
     
Neděle       24. června 2012 14. dubna 2013 Vincenc                   3. neděle velikonoční / sv. Lambert
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence č.15)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
   
Oznámení: Při nedělní mši dne 24. března 2013 proběhla sbírka "Na plošné pojištění". V Kuněticích
bylo vybráno 613,- Kč, v Sezemicích 1 828,- Kč, v Býšti 2 244,- Kč a v Dašicích 971,- Kč.
                   Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“