Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. dubna 2013
Ohlášky
Petr Borský
20.04.2013 13:55:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. dubna 2013 do 28. dubna 2013
     
Neděle       24. června 2012 21. dubna 2013 Alexandra                   4. neděle velikonoční / sv. Anselm
   
Sbírka "NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Patera Ladislava Michaličku
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Čelouda a rodiče
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Jedličkovu
   
Pondělí 22. dubna 2013 Evženie sv. Leonid
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence č. 19)
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
   
Úterý                 16. dubna 2012 23. dubna 2013 Vojtěch Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
               
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánske ctitele svěřených farností
 
Středa 24. dubna 2013 Jiří sv. Jiří, mučedník
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence č. 20)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 25. dubna 2013 Marek Svátek sv. Marka, evangelisty
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence č. 21)
   
Pátek 26. dubna 2013 Oto sv. Richarius
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence č. 22)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 27. dubna 2013 Jaroslav sv. Zita
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 28. dubna 2013 Vlastislav   5. neděle velikonoční / sv. Petr Chanel, sv. Ludvík M. Grignon
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Oldřicha Burdy
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť Patrocínium kostela - mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu  
                   
Oznámení: V neděli 21. dubna 2013 je mešní sbírka určena na "Kněžský seminář".
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“