Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. dubna 2013
Ohlášky
Petr Borský
27.04.2013 23:27:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 28. dubna 2013 do 05. května 2013
       
Neděle       24. června 2012 28. dubna 2013 Vlastislav       5. neděle velikonoční / sv. Petr Chanel, sv. Ludvík M. Grignon
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Oldřicha Burdy
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť Patrocínium kostela - mše sv. obětována za rodinu Benišovu
  a Štěpánkovu
                              
Pondělí 29. dubna 2013 Robert Svátek Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Europy
   
  Sezemice mše sv. zrušena  
   
Úterý                 16. dubna 2012 30. dubna 2013 Blahoslav sv. Zikmund, mučedník a sv. Pius V., papež
   
  volný den, 
   
Středa 01. května 2013 Svátek práce                  sv. Josef Dělník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. spojena s májovou pobožností a zasvětnou modlitbou
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 02. května 2013 Zikmund Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností a zasvětnou modlitbou
   
Pátek 03. května 2013 Alexej Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů    
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností a zasvětnou modlitbou
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 04. května 2013 Květoslav sv. Florián
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností, spojena
                  s májovou pobožností a zasvětnou modlitbou
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře),
                  spojena s májovou pobožností a zasvětnou modlitbou
     
Neděle       24. června 2012 05. května 2013 Klaudie       6. neděle velikonoční / sv. Gothard
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za pana vikáře P. Josefa Beneše
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a dceru
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře), spojena 
                   s májovou pobožností a zasvětnou modlitbou
 
  13:30 hod. Sezemice Májové koncertní vystoupení, KEEP SMILING GOSPEL, 
  jako host vystoupí dětský pěvecký sbor ROLNIČKA
 
Oznámení: Při nedělní mši 21. dubna 2013 se uskutečnila sbírka "NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ".
V Kuněticích bylo vybráno 1 050,-; v Sezemicích 2 525,-; v Dašicích 814,-a v Býšti 3 359,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“