Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. května 2013
Ohlášky
Petr Borský
04.05.2013 22:08:07
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. května 2013 do 12. května 2013
       
Neděle       24. června 2012 05. května 2013 Klaudie       6. neděle velikonoční / sv. Gothard
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za pana vikáře P. Josefa Beneše
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Kožnarovu, Novákovu a za uzdravení
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a dceru
   
  13:30 hod. Sezemice májové koncertní vystoupení: "KEEP SMILING GOSPEL" 
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře) + Májová pobožnost
                                
Pondělí 06. května 2013 Radoslav Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. (intence č 26) spojena s májovou pobožností
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
   
Úterý                 16. dubna 2012 07. května 2013 Stanislav sv. Benedikt II.
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 08. května 2013 Den vítězství            Panny Marie, Prostřednice všech milostí
   
  14:00 hod. Býšť mariánská pěší pouť z Býště (od kostela) do Bělečka (kaplička)
P. Vrbiak 18:00 hod. Bělečko Poutní mše sv. spojena s májovou pobožností 
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 09. května 2013 Ctibor Slavnost Nanebevstoupení Páně / sv. Hermus
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. (intence č 27) spojena s májovou pobožností
   
Pátek 10. května 2013 Blažena sv. Izidor z Madridu a sv. Job    
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. (intence č. 28) spojena s májovou pobožností 
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 11. května 2013 Svatava sv. Ignác z Láconi
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za zemřelého Františka Vilíka,
  jeho rodiče a rod Matysů, spojena s májovou pobožností
     
Neděle       24. června 2012 12. května 2013 Pankrác       7. neděle velikonoční / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodiče Markovy
 
Oznámení: Ve středu 8. května 2013 jste všichni srdečně zváni na mariánskou pěší pouť z Býště
                   (od kostela) do Bělečka (kaplička).
                   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“