Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. května 2013
Ohlášky
Petr Borský
11.05.2013 21:43:14
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. května 2013 do 19. května 2013
       
Neděle       24. června 2012 12. května 2013 Pankrác       7. neděle velikonoční / sv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Miroslava Sobotku a celý ten rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodiče Markovy
                                
Pondělí 13. května 2013 Servác Panna Maria Fatimská /sv. Ondřej Hubert Fournet
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. v kapli u hřbitova spojena se zasvěcením svěřených farností Panně Marii
   
Úterý                 16. dubna 2012 14. května 2013 Bonifác Svátek sv. Matěje, apoštola
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
   
Středa 15. května 2013 Žofie                                     sv. Izidor    
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa a Marii Brouškovy a Jiřího a Miladu Klinderovy
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 16. května 2013 Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Práchovice Poutní mše sv. (intence dle rozpisu) spojena s májovou pobožností
   
Pátek 17. května 2013 Aneta sv. Paschal Baylon    
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice Cesta Světla  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. za Marii a Františka Trbolovi a syna Františka, Víta a dceru Marii 
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 18. května 2013 Nataša sv. Jan I.
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností spojena s májovou pobožností
     
Neděle       24. června 2012 19. května 2013 Ivo       Slavnost Seslání Ducha Svatého / sv. Petr Celestín
Sbírka určena na potřeby diecéze
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Oldřicha Saidla a manželku Marii
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Václava Košku
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Hrádkovou a rodiče Markovy
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby Poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Oznámení: V neděli 19. května je sbírka určena na potřeby diecéze
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“