Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. května 2013
Ohlášky
Petr Borský
18.05.2013 21:58:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. května 2013 do 26. května 2013
       
Neděle 19. května 2013 Ivo               Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. Petr Celestýn
                   
   
Sbírka "Na potřeby diecéze"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Oldřicha Saidla a manželku Marii
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Václava Košku
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťastkovu
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 20. května 2013 Zbyšek sv. Klement Maria Hofbauer, kněz a sv. Bernardin Sienský, kněz
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kostěnice mše sv. spojená s májovou pobožností
   
Úterý                 16. dubna 2012 21. května 2013 Monika sv. Ondřej Bobola, sv. Kryštof Magallanes, kněz, a druhové, mučedníci
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 22. května 2013 Emil sv. Rita z Cascie, řeholnice, a sv. Julie 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 23. května 2013 Vladimír sv. Jan Křtitel de Rossi
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 24. května 2013 Jana, Vanesa sv. Vincent Lerinský
       
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice SETKÁNÍ NET FOR GOD
   
Sobota 25. května 2013 Viola sv. Beda Ctihodný, kněz, sv. Řehoř VII., papež, sv. Marie Magdaléna de ´Pazzi
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 26. května 2013 Filip                  Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Filip Neri
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice Patrocinium kostela, mše sv. obětována za farníky
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
   
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“