Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. června 2013
Ohlášky
Petr Borský
08.06.2013 22:10:50
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. června 2013 do 16. června 2013
     
Neděle       24. června 2012 09. června 2013 Stanislava      10. neděle v mezidobí / sv. Efrém Syrský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.obětována za rodinu Spitzerovu a Horáčkovu. Křest Martina Zacha
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Pondělí 10. června 2013 Gita sv. Maxim
   
P. Vrbiak 12:45 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 11. června 2013 Bruno Památka sv. Barnabáše, apoštola
               
 
 
Středa 12. června 2013 Antonie Památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, panny a druhů mučedníků.
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  19:00 hod. Býšť setkání farní a ekonomické rady na faře v Býšti  
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 13. června 2013 Antonin sv. Antonin Paduánský, kněz a učitel církve
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  19:00 hod. Dašice setkání farní a ekonomické rady u p. Vlasáka  
   
Pátek 14. června 2013 Roland sv. Anastáz
 
  17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře     
   
Sobota 15. června 2013 Vít  sv. Vít
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Sezemice Svatební obřady Martin Zach + Irena 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, křest Natálie a Veroniky Čejkové a Adély Hubáčkové
     
Neděle       24. června 2012 16. června 2013 Zbyněk      11. neděle v mezidobí / sv. Benon
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za  Marii Novákovou a celý rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotfaldovu a Horákovu
   
                   
Oznámení: Charitní sbírka na postižené povodněmi je přes kněze. Lze přinést i čistící a úklidové prostředky.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“