Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. června 2013
Ohlášky
Petr Borský
29.06.2013 22:18:28
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. června 2013 do 07. července 2013
       
Neděle       24. června 2012 30. června 2013 Šárka             13. neděle v mezidobí / sv. prvomučedníci římští
                   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Ladislava Tučka, manželku Ludmilu a rodiče
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
 
Pondělí 01. července 2013 Jaroslava                                       sv. Theobald
               
  Sezemice beze mše sv.
   
Úterý                 16. dubna 2012 02. července 2013 Patricie sv. Ota
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 03. července 2013 Radomír                         Svátek sv. Tomáše, apoštola,
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 04. července 2013 Prokop Památka sv. Prokopa, opata a sv. Alžběta Portugalská
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv.ze Slavnosti, za Jana Hanzla, manželku a syna Josefa
   
Pátek 05. července 2013              Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa,
       
  patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
P. Vrbiak 16:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Sobota 06. července 2013   sv. Marie Gorettiová
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností,
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 07. července 2013 Bohuslava               14. neděle v mezidobí / sv. Wilibald
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka a Ludmilu Novotných a celý rod
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
   
Oznámení: Sbírka "Na charitu": Kunětice 890,- Kč, Sezemice 2 967,- Kč, Dašice 1 939,. Kč,
                    Býšť 7 500,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Administrátor:               Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“