Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. srpna 2013
Ohlášky
Petr Borský
03.08.2013 22:14:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 4. srpna 2013 do 11. srpna 2013
     
Neděle       24. června 2012 04. srpna 2013 Dominik, Dominika 18. neděle v mezidobí / Památka sv. Jana Marie Vianneye 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Ladislava Martínka a celý rod
   
 
   
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Havránka, rodiče a prarodiče
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
               
Pondělí 05. srpna 2013 Kristián, Milivoj Posvěcení římské baziliky Panny Marie
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku Promněnění Páně
   
Úterý                 16. dubna 2012 06. srpna 2013 Oldřiška Svátek Proměnění Páně
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 07. srpna 2013 Lada sv. Kajetán, kněz a sv. Sixtus II., papež a druhů, mučedníků
   
  Býšť mše sv.zrušena  
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 08. srpna 2013 Soběslav Památka sv. Dominika, kněze
   
  Dašice mše sv.zrušena  
   
Pátek 09. srpna 2013 Roman Svátek sv. Terezie Bededikty od Kříže, patronky Evropy
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 10. srpna 2013 Vavřinec Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice Křest Antonína Gobela v kostele Nejsv. Trojice
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 11. srpna 2013 Zuzana         19. neděle v mezidobí / Památka sv. Kláry, panny
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Emila Reinberka
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla a celý rod
   
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“