Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. září 2013
Ohlášky
Petr Borský
07.09.2013 19:48:17
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. září 2013 do 15. září 2013
     
Neděle       24. června 2012 08. září 2013 Mariana     23. neděle v mezidobí / Svátek Narození Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice poutní mše sv. obětována za Karla a Ludmilu Schejbalových a rodiče
   z obojí strany                 Patrocinium kostela
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou, celý ten rod a rod Filipů
                 a spojena se křtem Filipa Heichla
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče, za pana
                 Františka Vápeníka a jeho vnuka Jakuba Grimla
                 a spojena se křtem Táni Neškudlové
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby slavnostní mše svatá k výročí posvěcení kaple obětována
                 za farníky svěřených farností
   
Pondělí 09. září 2013 Daniela sv. Petr Klaver, kněz
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. za Boží požehnání a milosti potřebné pro  službu spol. Emanuel
   
Úterý                 16. dubna 2012 10. září 2013 Irma bl. Karel Spinola, kněz a mučedník
               
  volný den - beze mše sv.  
 
Středa 11. září 2013 Denisa, Denis                        sv. Emil sv. Emil
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. za duchovní probuzení, ochranu a milost živé víry pro Lenku
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 12. září 2013 Marie Jméno Panny Marie, sv. Quido
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. za milost živé víry a všech potřebných milostí pro rodinu Tkáčikovu
   
Pátek 13. září 2013 Lubor Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. ze svátku Povýšení svatého Kříže obětována za obrácení
  a milost živé víry a všech potřebných milostí pro rodinu Vavřinovou
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 14. září 2013 Radka Svátek Povýšení svatého Kříže
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice svatba Pavla Němce a Ivety Kudláčkové
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 15. září 2013 Jolana      20. neděle v mezidobí / sv. Helena 24. neděle v mezidobí / Památka Panny Marie Bolestné 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Ladislava Chválu a jeho rodiče 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě Josefa
                  a celý rod
   
Oznámení: Výuka náboženství započne až po kompletaci přihlášek.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“