Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. října 2013
Ohlášky
Petr Borský
12.10.2013 14:55:14
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. října 2013 do 20. října 2013
       
Neděle       24. června 2012 13. října 2013 Renáta                     28. neděle v mezidobí / sv. Eduard
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Boženu Pultarovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována za (intence podle zadání)
 
Pondělí 14. října 2013 Agáta sv. Kalist I., papež a mučedník
     
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
 
Úterý                 16. dubna 2012 15. října 2013 Tereza Památka sv. Terezie od Ježíše, panna a učitelka církve
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 16. října 2013 Havel sv. Hedvika, řeholnice, a sv. Markéta Marie Alacogue, panna
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za poděkování daru života
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 17. října 2013 Hedvika Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. ze svátku sv. Lukáše, evangelisty, obětována 
                  za farníky svěřených farností
   
Pátek 18. října 2013 Lukáš Svátek sv. Lukáše, evangelisty
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 19. října 2013 Michaela sv. Jan de Brébeuf a Izák Joguese, kněží, a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice křest Václava Jirečka
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 20. října 2013 Vendelín                      29. neděle v mezidobí / sv. Irena
   
Sbírka "Na misie"
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice Posvícení - mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava Štěrovského, manželku a celý rod
                   
Oznámení: Příští neděli je sbírka určena na "Misie"
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“