Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. října 2013
Ohlášky
Petr Borský
19.10.2013 22:02:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 20. října 2013 do 27. října 2013
     
Neděle       24. června 2012 20. října 2013 Vendelín                      29. neděle v mezidobí / sv. Irena
 
 
Sbírka "Na misie"
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za uzdravení nemocné
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. k výročí posvěcení kostela 
                     obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava Štěrovského, manželku a celý rod
   
Pondělí 21. října 2013 Brigita sv. Hilarion
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice zádušní mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé farnosti Sezemice
   
Úterý                 16. dubna 2012 22. října 2013 Sabina bl. Jan Pavel II., papež
               
  volný den - beze mše sv.  
 
Středa 23. října 2013 Teodor sv. Jan Kapistránský, kněz
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 24. října 2013 Nina sv. Antonín Maria Klaret, biskup
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dasice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 25. října 2013 Beáta sv. Kryšpín
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  19:30 hod. Sezemice setkání NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 26. října 2013 Erik sv. Rustik
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 27. října 2013 Šarlota, Zoe                    30. neděle v mezidobí / sv. Flumencius
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemř. Jozefa, Máriu a Jozefa Bajtošových
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a přítomné
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Kindlovu, Wihanovu
                    a Meiselovu
   
Oznámení: V Dašicích bude výuka náboženství pravidelně v pátek v 12:30 hod. v třídě druhého ročníku
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“