Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. října 2013
Ohlášky
Petr Borský
26.10.2013 22:40:19
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 27. října 2013 do 03. listopadu 2013
       
Neděle       24. června 2012 27. října 2013 Šarlota, Zoe                30. neděle v mezidobí / sv. Flumencius
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Marii Tesařovou 
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a přítomné
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu, Kindlovu, Wihanovu
                  a Meiselovu
 
Pondělí 28. října 2013 Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Úterý                 16. dubna 2012 29. října 2013 Silvie sv. Narcis
   
  volný den, beze mše svaté
   
Středa 30. října 2013 Tadeáš Svátek výročí posvěcení katedrály sv. Ducha
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
       
Čtvrtek                 16. dubna 2012 31. října 2013 Štěpánka sv. Wolfgang, biskup
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. ze slavnosti Všech svatých
   
Pátek 01. listopadu 2013 Felix Slavnost Všech svatých
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za
  Sezemice po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 02. listopadu 2013 Památka zesnulých Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny věrné zemřelé - kaplička u hřbitova
   
  15:00 hod. Sezemice benefiční dušičkový duchovní koncert při příležitosti památky
  zesnulých, účinkuje chrudimský smíšený pěvecký sbor 
  SALVÁTOR, dirigent - Tomáš Židek
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 03. listopadu 2013 Hubert                      31. neděle v mezidobí / sv. Martin de Pores
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelé v rodině Matúšů a Jelínkové
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za (intence podle rozpisu) 
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována: (intence podle kalendáře)
                   
Oznámení: Sbírka "Na misie": Kunětice 1 240 Kč; Sezemice 4 040 Kč; Dašice 1 455 Kč; Býšť 10 212 Kč.
                    Všem štědrým dárcům Pán Bůh srdečně zaplať.
                    Pozor na změnu začátků mší svatých v Kuněticích a v Bělečku!
                    Z důvodu konání podzimních prázdnin se ve středu neuskuteční výuka náboženství
Administrátor:                      Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“