Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. prosince 2013
Ohlášky
Petr Borský
09.12.2013 09:27:23
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. prosince 2013 do 15. prosince 2013
   
     
Neděle       24. června 2012 08. prosince 2013 Květoslava 2. neděle adventní
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Pavla Šimka
   
 
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Marii Borovcovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.obětována za Jiříčka Metelku, Boženu Píšovou, rodinu 
  Kosatíkovu, Chaloupkovu a Soukenkovu
               
Pondělí 09. prosince 2013 Vratislav, Slavnost Panny Marie 
  Vratislava počaté bez poskvrny prvotního hříchu
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 10. prosince 2013 Julie sv. Julie a Eulálie
   
  volný den - beze mše sv.  
   
Středa 11. prosince 2013 Dana sv. Damas I., papež
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 12. prosince 2013 Simona Panna Maria Guadalupská
 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 13. prosince 2013 Lucie Památka sv. Lucie, panny a mučednice
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  Sezemice pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře    
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 14. prosince 2013 Lýdie Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: ( intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 15. prosince 2013 Radana, Radan 3. neděle adventní / sv. Valerián                
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za ( intence podle kalendáře)
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Josefa Brychtu
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Prouzovu a Koutských
   
   
   
                   
Oznámení: Mše sv. v pondělí o Slavnosti Panny Marie bez poskvrny dědičného hříchu počaté se přesouvá do Dašic
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“