Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. prosince 2013
Ohlášky
Petr Borský
23.12.2013 22:00:00
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. prosince 2013 do 05. ledna 2014
     
Neděle       24. června 2012 29. prosince 2013 Judita Svátek Svaté Rodiny Ježíše. Marie a Josefa / sv. Tomáš Becket
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého Jaroslava Skalického
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farniky svěřených farností
 
  mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farniky svěřených farností
               
Pondělí 30. prosince 2013 David sv. Evžen
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Úterý                 16. dubna 2012 31. prosince 2013 Silvestr sv. Silvestr I., papež
P. Vrbiak 15:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
    do nového roku 2014
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše svatá, poděkování uplynulý rok a prosba o Boží pomoc
    do nového roku 2014
   
Středa 01. ledna 2014 Nový rok Slavnost Matky Boží, Panny Marie
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
B. Vokál 14:00 hod. H.Králové ZASVĚCENÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE Panně Marii + mše sv.
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 02. ledna 2014 Karina Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
   
Pátek 03. ledna 2014 Radmila Nejsvětější Jméno Ježíš, sv. Jenovéfa
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ v Dašicích
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence neobsazena)
  po mši sv. pozvání ke společné modlitbě růžence - na faře   
   
Sobota 04. ledna 2014 Diana bl. Anděla z Foligna
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za mariánské ctitele našich farností, litanie 
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
     
Neděle       24. června 2012 05. ledna 2013 Dalimil 2. neděle po Narození Páně / sv. Eduard
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl Pi. Hanzlové
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farniky svěřených farností
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farniky svěřených farností
   
P. Vrbiak 14:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
OZNÁMENÍ: Hledají se dobrovolníci na Tříkrálovou sbírku ve dnech 3. – 11. ledna 2014 .
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“