Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 6. dubna 2014
Ohlášky
Petr Borský
05.04.2014 15:17:54
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 06. dubna 2014 do 13. dubna 2014
                   
Neděle       24. června 2012 06. dubna 2014 Vendula 5. neděle postní / sv. Notger
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelou Marii Novákovou
   
 
   
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Sokol 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a rodiče z obojí 
                 strany
   
P. Vrbiak 15:30 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za Boží požehnání pro spolupracovníky
               
Pondělí 07. dubna 2014 Heřman, Hermína sv. Jan Křtitel de la Salle, kněz
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (10)
   
                   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
       
Úterý                 16. dubna 2012 08. dubna 2014 Ema sv. Albert, sv. Dionýsius
               
  volný den - beze mše sv.           
   
Středa 09. dubna 2014 Dušan sv. Marie Kleofášova
   
P. Vrbiak 12:00 hod. Srch výuka náboženství na ZŠ v Srchu
   
P. Vrbiak 13:30 hod. Sezemice výuka náboženství na faře v Sezemicích
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře v Býšti
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii a Josefa Brouškovy a Miladu a Jiřího
                  Klinderovy
   
Čtvrtek                 16. dubna 2012 10. dubna 2014 Darja sv. Michael de Sanctis
 
 
P. Vrbiak 17:20 hod. Dašice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (9)
   
Pátek 11. dubna 20014 Izabela Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za † řeholnici Růženu Martinčovu (8) 
  po mši sv. - pozvání ke společenství sdílení - na faře     
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 12. dubna 2014 Julius sv. Julius
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností, obětována: (intence podle kalendáře)
       
Neděle       24. června 2012 13. dubna 2014 Aleš KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE / sv. Martin I.
   
Sbírka na "Potřeby diecéze"
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za (intence podle kalendáře) 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za  farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu   
   
   
                   
Oznámení: Misijní koláč: Dašice 1 100,- Kč, Sezemice 1690,- Kč, Býšť 2 441,- Kč. Celková částka 5 231,- Kč 
bude použita na projekt Papežských misijních děl v Africe. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Na Květnou neděli se budou světit ratolesti kočiček.          
Administrátor:                    Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“